(773)-791-0663

Cần thợ Nails – Downtown Chicago

  • 12/29/2018 4:49 am
  • Illinois
VIP

Cần thợ Nails biết làm bột hoặc CTN. Làm việc tại Downtown Chicago Lương tùy khả năng. Tiện đường đi xe lữa xuống trạm là đến tiêm. Tiệm không dành giựt khách. Lương Cao, Tip Hậu. Cần thợ tốt, có lương tâm nghề nghiệp. Tiện cho ai ở phố VN ARGYLE.

Liên lạc

773-791-0663

hoặc

312-877-5957

  • Salon name : To Magic Nails
  • 1,702 views

Location - Tọa Lạc

1255 S STATE ST,60605,Illinois