(773)-791-0663

Cần Gấp Thợ Bột Và Dipping

  • 12/29/2018 8:38 pm
  • Oregon

Cần thợ bột và chân tay nước bao lương từ $600 đến $1000 một tuần cho quanh năm. Mỗi năm được tăng 1 phần trăm và năm đầu tiên được $400 tiền bonus và cộng thêm $200 cho mỗi năm sau. Tiệm ơ tại downtown Portland và Beaverton. Xin muốn biết thêm xin gọi 503-317-1791. Thành thật cám ơn nhiều

  • Salon name : MANI AND PEDI SALON
  • 816 views

Location - Tọa Lạc

202 NW 21st Ave PORTLAND, OR 97209,97209,Oregon