(773)-791-0663

Cần Gấp Thợ Nails Bột & Chân Tay Nước

  • 01/15/2019 5:46 pm
  • South Dakota
RosePedicure
Elegant Nails cần thợ nails biết làm bột & tay chân nước, ăn chia 6,5 / 3,5 bao lương tùy theo khả năng. Khu Mỹ trắng, giá nails cao, tip good.  Có chỗ  cho thợ ở xa. Không khí chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Thật lòng quan tâm xin liên lạc 605-343-9424 hoac 801-859-8808 gap kathy.
Thank you!
  • Salon name : Elegant Nails
  • 1,709 views

Location - Tọa Lạc

1430 Haines Ave Ste 108 Rapid City SD,57701,South Dakota