(773)-791-0663

Cần Nhiều Thợ Nails Nữ Tiệm Khu Đông Khách Income Cao

  • 01/15/2019 5:12 pm
  • Massachusetts
1-1

Tiệm PRO NAILS SPA in BILLERICA, MA cần nhiều thợ nails nữ. Tiệm ở khu trắng đông khách, income cao, tip cao. Cần thợ biết làm everything càng tốt, chỗ làm thoải mái, không khí gia đình. Thuận tiệm cho thợ ở hướng North. Thật lòng muốn làm để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 978-262-2202 (w) hoặc 781-475-6335. Thank you!

  • Salon name : PRO NAILS SPA
  • 3,238 views

Location - Tọa Lạc

Billerica ,Massachusetts