(773)-791-0663

Cần Nhiều Thợ Nails Tiệm Lớn Bao Lương Cao

  • 01/15/2019 5:52 pm
  • Texas
VIP
Tiệm nails ở vùng Forth Worth, Dallas, Mansfield, Midlothian. Chúng tôi cần nhiều thợ nails. Tiệm lớn, giá cao làm khu mỹ trắng. Bao lương cao, tip hậu.Rất mong được sự hợp tác cùng anh chị thợ nail, tạo điều kiện tốt trong công việc. Vui lòng xin liên lạc phone 682-556-6660 or 773-680-7044. Thank you
  • Salon name : Nails salon
  • 10,938 views

Location - Tọa Lạc

Dallas Forth Worth Mansfield Midlothian,Texas