(773)-791-0663

Cần thợ bột có kinh nghiệm

  • 12/29/2018 8:56 pm
  • Georgia
VIP
$3,500
Tiem Nail DAddy cần thợ Nail ở Athens. Cần thợ bột có kinh nghiệm làm SNS hoặc làm everything. Bao lương tuỳ theo tay nghề. $3500-$4000.  Làm chủ nhật. Xin liên lạc 404-825-0124
  • Salon name : NAIL DADDY
  • 1,641 views

Location - Tọa Lạc

3061 Atlanta Hwy ATHENS, GA 30606,30606,Georgia