(773)-791-0663

Cần Thợ Nails Bột Giỏi Và Chân Tay Nước

  • 01/14/2019 12:22 am
  • Washington
$4,000

Tiệm T – Spa Nails  cần thợ nails giỏi bột và thợ chân tay nước. Bao lương $4000/ tháng, trên ăn chia. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 360-525-0104

  • Salon name : T - Spa Nails
  • 3,656 views

Location - Tọa Lạc

Washington