(773)-791-0663

Cần thợ Nails gấp

  • 12/29/2018 4:44 am
  • Illinois
VIP
30-simple-nail-art-designs-that-are-hot-right-now

Cần thợ Nails biết làm bột hoặc CTN.  Làm việc tại Oak Lawn Illinois Lương tùy khả năng kinh nghiệm. Tiệm không tranh dành. Lương Cao, Tip Hậu. Cần thợ tốt, có lương tâm nghề nghiệp làm lâu dài.

Liên lạc

773-671-5030

  • 1,293 views

Location - Tọa Lạc

8709 Ridgeland Ave,60453,Illinois