(773)-791-0663

› CẦN THỢ NAILS

  • 01/12/2019 8:52 pm
  • Arizona
$1,200

Cần thợ nails, thợ nữ có kinh nghiệm, biết làm bột và wax có bằng Arizona. Bao lương hoặc ăn chia, bao lương $1000-1,200/ tuần, tùy theo khả năng. Tiệm đông khách ở khu Mỹ trắng, tip hậu cao. Xin vui lòng liên lạc: 520-270-8921 hoặc 520-221-6602.

  • Salon name : Casual Nails
  • 1,335 views

Location - Tọa Lạc

85711,Arizona