(773)-791-0663

CẦN THỢ NỮ LÀM BỘT, TAY CHÂN NƯỚC GẤP GẤP

  • 12/29/2018 8:51 pm
  • New Mexico
Featured
paradisenail3

Tiệm Nail vùng Albuquergue, New Mexico CẦN GẤP thợ nail Nữ tuổi từ 25-45 có kinh nghiệm làm bột, tay chân nước, wax

Làm full time or part time, cần thợ full time hơn
Tiệm gần khu Shopping Center, khu Mỹ trắng típ cao
Cần thợ thật lòng, có thể làm lâu dài với tiệm.
 
Xin liên lạc Thảo: 505-974-7612 (cellphone) or 505-884-0924 (workphone)
 
Thank you!
  • Category : Cần thợ
  • Salon name : PARADISE NAILS SPA CARE
  • 948 views

Location - Tọa Lạc

2655 Louisiana Blvd NE Albuquerque, NM ALBUQUERQUE, NM 87110,87110,New Mexico