(773)-791-0663

Cần Tuyển Thợ Nails In Georgia

  • 01/12/2019 8:39 pm
  • Georgia
1_1507989754_11_dreamstime_xxl_76168275
Cần thợ nails full time or part time, thợ làm bột, SNS, chân tay nước. Chủ có 2 tiệm nails ở Holcombrike và Athens. Tiệm khu mỹ trắng, khách dễ thương, đông khách walk in. Good income, good tip, chủ sẽ bao lương nếu cần. không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc ms.Lily 678-979-6951
  • Salon name : Nails
  • 4,037 views

Location - Tọa Lạc

Georgia