(773)-791-0663

Hair salon for sale – Massachusetts

  • 08/18/2020 6:28 pm
  • Massachusetts
VIP
$89,000
The Salon is located in the Plaza Center, a good location with a very highly traffic good income, with a cheap rent of $900\month. The owner want to retire, price will be negotiable. 
The salon has 4 employees with the washer and dryer machine and everything will be stay with the salon.
If you serious want to buy, please contact Angela: (413)351-1011


Tiệm nằm trong Plaza Center địa điểm tốt khách rất sang thu nhập cao tiền rent rẻ $900 tháng. Chủ muốn về hưu cần sang lại gấp với giá cả thương lương. Tiệm có tất cả 4 người làm có máy giặc và máy sáy mọi thứ đều được để lại. 
Nếu thật lòng muốn muốn mua xin liên lạc:
(413)351-1011
  • 5,058 views

Location - Tọa Lạc

303A Springfied St Agawam, MA 01001,01001,Massachusetts